Kort referat af generalforsamling torsdag d. 26. januar 2023 i Højmark Forsamlingshus.
Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her.

Som sædvanlig startede vi med gule ærter inden generalforsamlingen.

Generalforsamling: Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer, og Arne Pedersen blev valgt til dirigent. Første punkt efter valget af dirigent, var formandens beretning, den kan læses her.  Herefter fremlagde kassereren årsregnskabet, som sammen med beretningen blev godkendt uden kommentarer. Hvis du som medlem ønsker årsregnskabet tilsendt på mail, skriver/ringer du bare til Ole.
Lokalforeningens andel af kontingentet blev igen fastsat til kr. 80,-
Ole Jensen blev enstemmigt genvalgt som formand. I den forbindelse kundgjorde formanden for generalforsamlingen, at det måske var sidste 2 årige periode som formand, og bad medlemmerne om at tænke over, hvem de måske kunne tænke sig som ny formand om 2 år. Alt andet lige, er det noget lettere at overtage en formandspost, hvis man har været med på sidelinjen inden.
Kenneth Mejer blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.
Thorkild Hansen og Rasmus Ilum Nielsen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Henning Rysholt blev genvalgt som revisor, og Jens Bukholt blev genvalgt som revisor suppleant.
Under eventuelt kom Anders Abildtrup med en fin redegørelse omkring det andet år vedr. rågeregulering i Lem, og fortalte lidt om hvilke erfaringer vi har gjort. Og hvordan vi tænker at gribe det an i år, hvor Lem Sogns Jagtforening igen vil foretage rågeregulering i Lem. Anders kunne bl.a. fortælle at der i 2022 blev skudt 107 rågeunger, mod 235 i 2021. Der er ingen tvivl om, at reguleringen har virket, og det er en del af årsagen til at antallet af regulerede rågeunger er gået ned. Og som jo også netop er formålet med reguleringen. Formanden takkede Anders for indsatsen som tovholder for projektet. Der vil senere komme mail rundt vedr. tilmelding, hvis flere ønsker at deltage i reguleringen.
Herefter takkede Arne for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen, hvorefter vi gik over til kaffen.
Stor tak til Højmark Forsamlingshus for super god forplejning, det er gode rammer for generalforsamlingen.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/