Kort referat af generalforsamling mandag d. 5. juli 2021 i Højmark Forsamlingshus.
Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her.

Selvom det i år blev til et sommerarrangement, startede vi med æ kok's fremragende gule ærter inden generalforsamlingen.

Generalforsamling: Formanden bød velkommen til de knap 30 fremmødte medlemmer, og Ejgil Jensen blev valgt til dirigent. Første punkt efter valget af dirigent, var formandens beretning, den kan læses her. Der var et enkelt spørgsmål ang. situationen omkring hjortevildtdebatten. Formanden spurgte, om det var ok at besvare spørgsmålet under eventuelt, hvilket spørger accepterede. Herefter fremlagde kassereren årsregnskabet, som sammen med beretningen blev godkendt uden kommentarer. Hvis du som medlem ønsker årsregnskabet tilsendt på mail, skriver/ringer du bare til Ole.
Lokalforeningens andel af kontingentet blev igen fastsat til kr. 80,-
Ole Jensen blev enstemmigt genvalgt til formand, og Kenneth Mejer blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.
Thorkild Hansen blev genvalgt som suppleant og Rasmus Ilum Nielsen blev nyvalgt som suppleant til bestyrelsen. Henning Rysholt blev genvalgt som revisor, og Jens Bukholt blev genvalgt som revisor suppleant.
Under eventuelt besvarede formanden spørgsmålet vedr. hjortevildtdebatten, og redegjorde for hvordan han ser situationen, bl.a. med hensyn til den uro der pt er i krds 2.
Det gav ikke anledning til yderligere spørgsmål.
Herefter afsluttede Ejgil generalforsamlingen, og vi gik over til kaffe m/Højmark-is.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/