Kort referat af generalforsamling mandag d. 24. marts 2022 i Højmark Forsamlingshus.
Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her.

Som sædvanlig startede vi med gule ærter inden generalforsamlingen.

Generalforsamling: Formanden bød velkommen til de godt 30 fremmødte medlemmer, og Arne Pedersen blev valgt til dirigent. Første punkt efter valget af dirigent, var formandens beretning, den kan læses her. Der var et enkelt spørgsmål ang. rågeregulering. Formanden spurgte, om det var ok at besvare spørgsmålet under eventuelt, hvilket spørger accepterede. Herefter fremlagde kassereren årsregnskabet, som sammen med beretningen blev godkendt uden kommentarer. Hvis du som medlem ønsker årsregnskabet tilsendt på mail, skriver/ringer du bare til Ole.
Lokalforeningens andel af kontingentet blev igen fastsat til kr. 80,-
Brian Lind jensen, Ole Højsager og Jens Bukholt blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.
Thorkild Hansen og Rasmus Ilum Nielsen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Henning Rysholt blev genvalgt som revisor, og Jens Bukholt blev genvalgt som revisor suppleant.
Under eventuelt kom Anders Abildtrup med en fin redegørelse omkring det første år vedr. rågeregulering i Lem, og fortalte lidt om hvilke erfaringer vi havde gjort. Og hvordan vi tænker at gribe det an i år, hvor Lem Sogns Jagtforening igen vil foretage rågeregulering i Lem. Anders kunne bl.a. fortælle at der i 2021 blev skudt 235 rågeunger. Formanden takkede Anders for indsatsen som tovholder for projektet.
Herefter afsluttede Arne generalforsamlingen, og vi gik over til kaffen.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/