Kalender for 2021 (pdf-fil) kan ses, downloades og printes her. Vær opmærksom på, der er 2 sider.
Du kan også klikke dig rundt i Google-kalenderen eller scrolle ned på siden, og se de ting som er fastlagt.

Aktiviteter i 2021

Lørdag d. 3. april 2021 kl.11:00 til 13:00
Indskydning af riffel på Skelhøjebanen.

Lørdag d. 17. april 2021 kl.11:00 til 13:00 
Indskydning af riffel på Skelhøjebanen.

Søndag d. 25. april 2021 kl. 13:00 - 15:00 
Skydning på hjortebanen i Ulfborg. Tag gerne en jagtkammerat med denne dag. Efter skydningen serveres pølser, øl og vand.

Søndag d. 2. maj 2021 kl.11:00 til 13:00 
Indskydning af riffel på Skelhøjebanen.
Jeg forventer, at det som tidligere vil det være muligt at skyde på 100, 200 og 300 meter denne dag.
Hvis du ønsker at skyde på 100 m vil det være en god idé at komme fra starten, da vi rykker bagud i løbet af dagen.

Søndag d. 16. maj 2021 kl.10:00 
Bukkepral i Højmark Forsamlingshus.

Søndag d. 20. juni 2021 kl.08:00 til 18:00 
Kredsskydning i Jagtfeltskydning, efterfulgt af vores egen sommer feltskydning i samarbejde med Velling Jagtforening. Tilmelding til kredsskydningen foregår på Jægerforbundets hjemmeside. Skydningen foregår på Ulfborg Skyttecenter.
Man kan sagtens deltage i kredsskydningen uden for konkurrence, også selvom man ikke kommer fra kreds 2 eller man ikke er medlem af Danmarks Jægerforbund.

Lørdag d. 26. juni 2021 kl. 08:30
Renovering af skydeskiver fra feltskydningen.

Fredag d. 2. juli 2021 kl. 15:00 - 17:00 og 19:00 - ??
Flugtskydning i Skjern for medlemmer af Lem Sogns Jagtforening og Velling Jagtforening.  Skydningen/lerduerne og patroner er gratis, så mød op til et par hyggelige og lærerige timer. Vi hjælper hinanden med at rydde op efter skydningen, så vi kan være klar til grill-aftenen senere.
Skydebanen findes på Skyggehusvej 3, 6900 Skjern.
Efter skydningen er der grill-aften på Højmark Skoles grill-plads fra kl. 19:00.
Man behøver ikke deltage i grill-aftenen for at deltage i skydningen, og man behøver ikke deltage i skydningen for at deltage i grill-aftenen.
Til grill sørger vi for kød m/tilbehør + øl, vand og vin.
Medbring selv service/bestik og øvrige drikkevarer.
Arrangementet er gratis.
Tilmelding til Ole (kun vedr. grill) senest søndag d. 27. juni.

Søndag d. 15. august 2021 kl. 10:00 - 12:00
Flugtskydning på Skjern Jagtforenings flugtskydningsbane.
Vi har igen i år lejet skydebanen + klubhus i Skjern.
Både jagtbanen og sportingbanen er åben.
Banen er kun åben for medlemmer af Lem Sogns Jagtforening og Velling Jagtforening denne dag, så mød endelig op, der er plads nok.
Arrangementet er gratis, foreningerne betaler både lerduer og patroner.
Der vil være mulighed for at købe kaffe, pølser, øl og vand.
Skydebanen findes på Skyggehusvej 3, 6900 Skjern.

Søndag d. 22. august 2021 kl. 10:00 - 12:00
Flugtskydning på Skjern Jagtforenings flugtskydningsbane.
Vi har igen i år lejet skydebanen + klubhus i Skjern.
Både jagtbanen og sportingbanen er åben.
Banen er kun åben for medlemmer af Lem Sogns Jagtforening og Velling Jagtforening denne dag, så mød endelig op, der er plads nok.
Arrangementet er gratis, foreningerne betaler både lerduer og patroner.
Der vil være mulighed for at købe kaffe, pølser, øl og vand.
Skydebanen findes på Skyggehusvej 3,  6900 Skjern.

Søndag d. 29. august 2021 kl. 15:00 - 17:00
Skydning på hjortebanen i Ulfborg.
Tag gerne en jagtkammerat med denne dag.
Efter skydningen serveres pølser, øl og vand.

Søndag d. 5. september 2021 kl. 9:00 - 12:00 
Rævejagt omkring Lem og Højmark.
Vi forsøger at finde nogle passende arealer, f.eks. kartofler, majs eller roer.
Efter jagten serveres pølser, øl og vand.
Tag gerne jagtkammerater med denne dag, da jagten også er for ikke-medlemmer.

Lørdag d. 18. september 2021 kl. 08:00 - 18:00
Her afvikler vi vores efterårs feltskydning. Sæt gerne kryds i kalenderen, vi får brug for mange hjælpende hænder i løbet af weekenden.
Skydningen foregår på Ulfborg Skyttecenter.

Søndag d. 19. september 2021 kl. 08:00 - 15:00
Her afvikler Danmarks Jægerforbund deres forbundsmesterskab i jagtfeltskydning. Som tidligere forventer vi at skulle stå for opstilling og nedtagning af skiver, samt service på skiverne i løbet af dagen. Skydningen foregår på Ulfborg Skyttecenter.

Onsdag d. 22. september 2021 kl. 17:00 - 19:00
Skydning på hjortebanen i Ulfborg
Evalueringen efter skydningen er udsat, ny dato kommer snarest.

Lørdag d. 25. september 2021 kl. 08:30 
Renovering af skydeskiver fra feltskydningen.

Tirsdag d. 2. november 2021 kl. 18:30 
Trofæaften med stegt flæsk og persillesovs i Højmark forsamlingshus.
Tilmelding til Ole senest lørdag d. 30. oktober.
Pris kr. 100,- alt inkl.

Søndag d. 16. januar 2022 kl. 09:30
Rævejagt i Velling.
Vi mødes på P-pladsen ved Velling Kirke.
Efter jagten serveres gule ærter i Velling Forsamlingshus.

Torsdag d. 20. januar 2022 kl. 19:00 
Generalforsamling i Højmark Forsamlingshus.
Foreningen er vært ved gule ærter, med alt hvad dertil hører.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest torsdag d. 06. januar 2022.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/