Kort referat af generalforsamling torsdag d. 25. januar i Højmark Forsamlingshus.
Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her. 

Formanden bød velkommen til de 28 fremmødte medlemmer, og Ejgild Jensen blev valgt til dirigent.
Første punkt efter valget af dirigent, var formandens beretning, den kan læses her.
Herefter fremlagde kassereren årsregnskabet, som blev godkendt uden kommentarer.
Hvis du som medlem ønsker årsregnskabet tilsendt på mail, skriver/ringer du bare til Ole.
Der var ingen indkomne forslag, så dette punkt var hurtig overstået.
Lokalforeningens andel af kontingentet blev igen fastsat til kr. 80,-
Formanden var ikke på valg i år.
Eftersom Anders Rasmussen ønskede at stoppe i bestyrelsen, skulle der vælges nyt bestyrelsesmedlem. Klaus Pedersen, Ringkøbing, blev valgt uden modkandidat.
Tak for indsatsen til Anders, og tillykke med valget til Klaus.
De 3 delegerede til kredsmødet d. 17. marts på Dejbjerglund Efterskole blev: Ole Jensen, Kenneth Mejer og Preben Lønberg.
Hans Leerskov Hansen og Thorkild Hansen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.
Til ad-hoc udvalget til jagtfeltskydning blev valgt Henning Rysholt og Martin Sørensen. Vi skal have fundet én mere fra Lem Sogns Jagtforening, og så håber vi Velling Jagtforening også vil stille med 3 personer.
Henning Rysholt blev genvalgt som revisor, og Jens Bukholt blev genvalgt som revisor suppleant.

Under eventuelt spurgte formanden til stemningen omkring, at der påtænkes at arrangere en bustur til Jagt og Outdoor Messe i Odense lørdag d. 24. marts. Stemningen var helt klar, at det skal vi fortsætte med i bestyrelsen, så der vil komme mail rundt på et tidspunkt med oplysning om endelig program, pris og bindende tilmelding. Der blev drøftet forskellige muligheder m.h.t. programmet vedr. bl.a. spisning, tidspunkter og evt. andre oplevelser på turen. Det arbejder bestyrelsen videre med.
Et medlem foreslog bestyrelsen at arrangere en dag med en skydeinstruktør på flugtskydningsbanen. Også dette var der stemning for, og bestyrelsen arbejder så også videre med dette. Formanden spurgte løst til forsamlingens holdning til, at bestyrelsen evt. arrangerer noget som koster en del penge, men måske ikke interesserer alle. Et medlem tog ordet og sagde, det må bestyrelsen vurdere, det er det vi har valgt dem til. Hellere arrangere noget, som interesserer nogen, i stedet for ikke at arrangere noget. Foreningens økonomi kan jo sagtens bære det.  Denne kommentar medførte klapsalver, og bestyrelsen tar det som udtryk for, at den slags arrangementer kan arrangeres.

Ejgild afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/