Kort referat af generalforsamling torsdag d. 23. januar 2020 i Højmark Forsamlingshus.
Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her.

Som altid startede vi med æ kok's fremragende gule ærter inden generalforsamlingen.

Generalforsamling: Formanden bød velkommen til de kun 22 fremmødte medlemmer, og Ejgil Jensen blev valgt til dirigent. Første punkt efter valget af dirigent, var formandens beretning, den kan læses her. Der var et enkelt spørgsmål ang. situationen omkring hjortevildtdebatten. Formanden redegjorde for, hvordan han opfattede situationen. Herefter fremlagde kassereren årsregnskabet, som sammen med beretningen blev godkendt uden kommentarer. Hvis du som medlem ønsker årsregnskabet tilsendt på mail, skriver/ringer du bare til Ole.
Lokalforeningens andel af kontingentet blev igen fastsat til kr. 80,-
Brian Lind Jensen blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen, Ole Højsager og Jens Bukholt blev enstemmigt nyvalgt til bestyrelsen.
De 3 delegerede til kredsmødet d. 15. marts i Idum blev: Ole Jensen, Kenneth Mejer og Preben Lønberg.
Hans Leerskov Hansen og Thorkild Hansen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Henning Rysholt blev genvalgt som revisor, og Jens Bukholt blev genvalgt som revisor suppleant.
Under eventuelt opfordrede formanden generalforsamlingen til at kontakte yngre jægere som ikke er medlem af jagtforeningen, for at få dem meldt ind i foreningen. Vi får desværre ikke mange nye unge medlemmer for tiden. På sigt har vi en udfordring med at skaffe hjælpere til vores jagtfeltskydninger, mange af os er blevet lidt tynd og grå i toppen. Et enkelt medlem nævnte, at det kunne være en mulighed at skære den ene jagtfeltskydning væk, for at skaffe hjælpere nok. Formanden svarede, at vi i enighed med Velling Jagtforening stadig vil forsøge at afvikle to, da de skydninger er det økonomiske grundlag for de aktiviteter vi har i foreningerne. Vi har ikke rigtig andre muligheder for at skaffe penge. Vi mangler pt. 2 personer til feltskydningsudvalget, dem vil den nye bestyrelse og Henning Rysholt (som sidder i feltskydningsudvalget) forsøge at finde.
Den gode dirigent Ejgil afsluttede generalforsamlingen, og vi gik over til kaffen.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/