Kort referat af generalforsamling torsdag d. 25. januar 2024 i Højmark Forsamlingshus.
Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her.

Som sædvanlig startede vi med gule ærter inden generalforsamlingen.

Generalforsamling: Formanden bød velkommen til de 32 fremmødte medlemmer, og Ole Højsager blev valgt til dirigent. Første punkt efter valget af dirigent, var formandens beretning, den kan læses her. Herefter fremlagde kassereren årsregnskabet, som sammen med beretningen blev godkendt uden kommentarer. Hvis du som medlem ønsker årsregnskabet tilsendt på mail, skriver/ringer du bare til Ole.
Lokalforeningens andel af kontingentet blev igen fastsat til kr. 80,-
Der var ikke valg af formand i år.
Brian Lind havde efter en periode på 10 år valgt at stoppe i bestyrelsen, stor tak til Brian for indsatsen.
Rasmus Illum blev enstemmigt nyvalgt til bestyrelsen, tillykke med det.
Ole Højsager og Jens Bukholt blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.
Anker Krejberg og Jan Fyrstenborg blev enstemmigt nyvalgt som suppleanter til bestyrelsen.
Preben Løberg, Kenneth Mejer og Ole Jensen blev valgt som delegerede til kredsmødet d. 7. marts i Aulum.
Brian Lind blev nyvalgt som revisor da Henning Rysholt havde valgt at stoppe, og Thomas Bak blev nyvalgt som revisor suppleant.
Ingen havde noget under eventuelt.
Herefter takkede Ole Højsager for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen, hvorefter vi gik over til kaffen.
Stor tak til Højmark Forsamlingshus for super god forplejning, det er gode rammer for generalforsamlingen.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/